Cơ chế đặc thù

Đề xuất cơ chế đặc thù, cải tạo chung cư cũ được “cởi trói”?

08/10/2020 08:03

Để tháo gỡ những vướng mắc trong cải tạo chung cư cũ, cơ quan chức năng đã đề xuất thí điểm cơ chế đặc thù, bổ sung chính sách hài hòa lợi ích giữa các bên liên quan. Trong đó, Hà Nội kiến nghị cho phép quy định tỷ lệ khoảng 70% chủ sở hữu […]

XEM TIẾP
0902 166 626