Công trình tâm linh

Bộ xây dựng: Không có khái niệm “công trình tâm linh”

15/10/2020 07:05

Theo quy định pháp luật hiện hành về tôn giáo tín ngưỡng, du lịch, đất đai và xây dựng không quy định về khái niệm công trình tâm linh mà chỉ quy định về công trình tôn giáo, tín ngưỡng. 2 tuyến đường kết nối sân bay Long Thành đã khởi công chưa? 6 công […]

XEM TIẾP
0902 166 626