Giấy chứng nhận

Mua đất bằng giấy viết tay có được cấp sổ đỏ không?

12/03/2021 07:49

Nhiều trường hợp người dân mua đất bằng giấy viết tay mà không công chứng, chứng thực hợp đồng. Trường hợp này vẫn có thể được cấp sổ đỏ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây. Mỏi mắt tìm kiếm dự án có mật độ xây dựng thấp giữa Thủ đô Phân tích khả […]

XEM TIẾP
0902 166 626