Khu công nghiệp

Cấp thiết gia tăng nguồn cung bất động sản công nghiệp

30/09/2020 07:29

Tính đến tháng 6/2020, cả nước có 336 khu công nghiệp với tổng diện tích khoảng 97.800 ha. Trong đó, 261 khu công nghiệp đang hoạt động và 75 còn lại đang trong quá trình giải phóng mặt bằng và bắt đầu xây dựng. Công suất thuê đạt 76% trên tổng các khu công nghiệp […]

XEM TIẾP
0902 166 626