Ý kiến Bộ Xây dựng về tuyến cáp treo Hương Bình nối chùa Hương – chùa Tiên

Theo quy định của Luật Đầu tư năm 2020, tuyến cáp treo Hương Bình thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi Bộ Kế hoạch – Đầu tư về việc cho ý kiến thẩm định hồ sơ quyết định chủ trương đầu tư Tuyến cáp treo Hương Bình. Tuyến cáp treo có chiều dài gần 3km nối chùa Tiên (Hoà Bình) với chùa Vân Long (chùa Hương, Hà Nội).

Theo Bộ Xây dựng, căn cứ quy định của Luật Đầu tư năm 2020, tuyến cáp treo Hương Bình thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ. Theo quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020, dự án này cũng cần phải lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng.

Ý kiến Bộ Xây dựng về tuyến cáp treo Hương Bình nối chùa Hương - chùa Tiên
Hàng nghìn thuyền neo đậu tại khu vực chùa Hương trong ngày mở cửa đón khách trở lại (13/3)

Trong khi đó, theo tài liệu, quy hoạch chi tiết xây dựng tại các điểm đầu, điểm cuối của tuyến cáp treo đã được UBND tỉnh Hòa Bình phê duyệt tại Quyết định số 249 (ngày 25/1/2018) và UBND TP Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 6421 (ngày 31/12/2020).

Tuy nhiên, Bộ Xây dựng cho biết, dự án tuyến cáp treo Hương Bình nằm một phần trong khu di tích và danh lam thắng cảnh quần thể Hương Sơn (chùa Hương) được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt.

“Vì vậy, khi nghiên cứu dự án nằm trong khu di tích và danh lam thắng cảnh quần thể Hương Sơn phải căn cứ vào các quy định của Luật Di sản văn hóa năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa năm 2009 và các quy định khác có liên quan, phù hợp với quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch chung xây dựng xã nông thôn mới” – Bộ Xây dựng nêu ý kiến.

Trên cơ sở đó, Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Hòa Bình và UBND TP Hà Nội tổ chức thực hiện lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch xây dựng tuyến cáp treo Hương Bình bảo đảm tuân thủ quy định hiện hành.

Cũng theo Bộ Xây dựng, việc xác định sơ bộ tổng mức đầu tư, tổng mức đầu tư xây dựng của dự án cần được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 9/2/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các văn bản hướng dẫn thực hiện của Bộ Xây dựng.

Bên cạnh đó, chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư được lập, thẩm định, phê duyệt theo quy định tại Nghị định số 59/2015/NĐ-CP.

“Việc lựa chọn nhà đầu tư cho dự án phải tuân thủ quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai, đấu thầu và các quy định hiện hành khác của pháp luật” – Bộ Xây dựng cho biết.

Theo Vietnamnet

Thẻ:, ,

Bài viết liên quan

0902 166 626